Close
Type at least 1 character to search
Back to top

Ciprian Paleologu

Human BurdenS jewelry

Bijuteriile Poveri Umane – HBJ/ RO

Seria Bijuteriilor Poveri Umane – HBJ face parte din Proiectul UMAN, al artistului Ciprian Paleologu, și este un concept ce se dezvoltă la granița dintre etapa a 11-a și a 12-a (din totalul de 24 de etape ale demersului)

Ce este o Bijuterie Povară Umană – HBJ?

Acest obiect este o bijuterie conceptuală realizată din polymeric clay și sârmă de oțel, fiecare piesă fiind produsă manual. În acest moment există trei tipuri de bijuterii: inel, lanț, brățară. Fiecare reprezintă o mică figură umanoidă aflată pe o sfoară (așa cum apar și în expoziția/ instalația de la Muzeul Național de Artă Contemporană din București).

Fiecare bijuterie povară este însoțită de un contract/ certificat între producător și solicitant, făcut ca un obiect-desen pe piele/ vellum. Contractul va rămâne în posesia lui Ciprian Paleologu, iar o copie va fi trimisă către noul proprietar al Bijuteriei Poveri Umane – HBJ.

Cum poți deveni proprietarul unei Bijuterii Poveri Umane – HBJ?

Ca să poți primi o Bijuterie Povară Umană – HBJ trebuie să dai la schimb o zi din viața ta.

Această zi devine astfel proprietatea lui Ciprian Paleologu și a Proiectului UMAN și poate fi folosită de acesta în orice fel și scop consideră de cuviință.

A deveni noul proprietar al respectivei zile înseamnă că Ciprian Paleologu îi poate cere fostului proprietar (acum aflat în posesia Bijuteriei Poveri Umane – HBJ) să facă orice în intervalul celor 24 de ore.

Ciprian Paleologu va alege ziua respectivă (ea poate fi oricând) și îl va informa pe deținătorul Bijuteriei Poveri Umane – HBJ când această zi va fi folosită și ce are de făcut în acea zi. Pentru aceasta toate informațiile din contact trebuie să fie corecte și actualizate în permanență.

Dacă cel ce primește Bijuteria Povară Umană – HBJ decide în acel moment, sau în oricare alt moment, că își dorește recuperarea zilei sale, acesta va plăti prețul menționat în contract.

Dacă cel ce primește Bijuteria Povară Umană – HBJ decide în acel moment, sau în oricare alt moment, că își dorește să rupă unilateral contractul, doar prin propria sa voință și astfel îl va lăsa pe Ciprian Paleologu fără posiblitatea de a folosi acea zi, acesta va suporta penalitățile prevăzute în contract.

Este important de știut că, după ce se primește aplicația pentru Bijuteria Povară Umană – HBJ, durează un timp producerea sa și a contractului/ certificat. Fiecare doritor va fi anunțat la finalizarea procesului să vină pentru a-și prelua bijuteria și să semneze contractul.

După citirea termenelor și condițiilor va trebui să decideți dacă doriți o Bijuterie Povară Umană – HBJ

Dacă răspunsul este DA urmați vă rog pașii descriși mai jos:

  1. Trimiteți un mesaj privat pe oricare din următoarele platforme și anunțați-vă intenția de a deveni proprietarii unei Bijuterii Poveri Umane – HBJ

2) În mesaj va trebui să introduceți toate informațiile dvs de contact și acordul complet asupra termenelor și condițiilor, descrise mai sus, despre conceptul Bijuteriilor Poveri Umane – HBJ

3) După primirea comenzii vă vom trimite un mesaj de confirmare și că aceasta se află în procesare, oferindu-vă mai multe informații, locul dvs pe lista de așteptare și alte detalii importante.

4) Detalii despre întregul concept pot fi găsite pe site-ul: https://ciprianpaleologu.com , în meniul HBJ, precum și pe canalul de Youtube al lui Ciprian Paleologu

5) Înregistrarea pe platformele menționate la punctul 1) va începe la trecerea dintre ziua de 11.03.2021 ora 11.59 p.m spre ziua 12.03.2021, ora 0.00 și are o durată nelimitată (în acest moment)

Human Burdens Jewelry – HBJ / EN

The series of Human Burdens Jewelry – HBJ is a part of the HUMAN Project by Ciprian Paleologu and consists in a concept developed at the border between the 11th and 12th stage ( from 24 ).

What is a Human Burden Jewelry – HBJ?

This object is a conceptual jewelry made from polymer clay and steel wire, each pieces handmade produced. In this moment, three type of jewelry are available: ring, necklace and bracelet. It represents a small human being figure on a rope (as the one presented in the 11th stage of the HUMAN Project, exhibited at The National Museum of Contemporary Art from Bucharest/ Romania).

Each jewelry comes with a contract/ certificate between the producer and the receiver, made like a folding drawing object on skin/vellum. This contract will remain in the possession of Ciprian Paleologu, and a copy shall be send to the new burdens jewelry’s owner. 

How can you become the owner of one Human Burdens Jewelry – HBJ?

In order to receive one Human Burdens Jewelry – HBJ you have to give up, in exchange,  one day of your life.

This day will become the property of Ciprian Paleologu and his HUMAN Project and can be used by the new owner in any ways, terms and purposes as he considers .

Becoming the new owner of this day means that Ciprian Paleologu can ask the former owner anything to do (which is now in possession of the Human Burdens Jewelry – HBJ) in 24 hours interval. 

Ciprian Paleologu shall choose the day (by his own choice – anytime), and he will inform the owner of the Human Burdens Jewelry  – HBJ when that day is going to be used, and what he has to do in that specific day. For this purpose all contact infos must be accrued, and permanently updated.

If the receiver of the Human Burdens Jewelry decides in that moment, or any other, that he wants his day back, he must pay the specific price mentioned in his contract.

If the receiver of the Human Burdens Jewelry decides in that moment, or any other, that he wants to brake the contract by his own will, he is going to suport the consequences  – specified penalties mentioned in his contract.

It’s important to know that after we are going to receive your application for a Human Burdens Jewelry – HBJ it takes a time to produce the item and the contract. You’ll shall be informed about the process ending, and receive an invitation to come and get your Human Burdens Jewelry – HBJ, and sign the contract.. 

After reading this terms and conditions you must decide if you’re going to apply for a Human Burdens Jewelry.

If the answer is YES follow this steps:

  1. Send a private message on the following platform and inform us about your intention to receive a Human Burdens Jewelry – HBJ: 

2) In your message you must send all your contact infos and your full agreement of the terms and conditions, described above, about the Human Burdens Jewelry – HBJ concept.

3) after receiving your message we are going to give you a replay – your order is in process, with more infos, place on the waiting list and other important details. 

4) Details about the entire process can be found on the site: https://ciprianpaleologu.com  – HBJ menu and also on Ciprian Paleologu Youtube channel.

5) The registration on the platforms mentioned at no 1) starts on the passage between 11.03.2021 – hour 11.59 p.m and 12.03.2021 – hour 0.00 and has no deadline (for this moment).

Post a Comment